Jouw regisseur voor zorgvragen

Tarieven

Mantelzorg is onbetaald. Maar er bestaan wel verschillende vergoedingen. Je kunt als mantelzorger bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor extra uitgaven zoals zorgkosten en vervangende zorg. Hieronder geef ik kort aan welke vergoedingen er zijn en waar je deze kunt aanvragen.

Zorgverzekering: uit een groot aantal aanvullende zorgverzekeringspakketten wordt onze inzet vergoed. Klik hier (opent een PDF)

Gemeenten: In een aantal gemeenten is een vergoeding uit de Wmo voor een mantelzorgmakelaar mogelijk.

Werkgever: combineer je werk met mantelzorg? Informeer bij je werkgever of de mantelzorgmakelaar ondersteuning wordt vergoed. Mijn ondersteuning is gericht op een goede afstemming tussen werk en privé waardoor jij als werkende mantelzorger beter in balans bent en voorkomen wordt dat je tijdelijk of langdurig uitvalt. Daar heeft iedereen baat bij.

Verantwoordingsvrijebedrag PGB: De kosten van mijn dienstverlening zijn te betalen uit het bestedingsvrije bedrag uit het persoonsgebonden budget.